Dnes je ,
Česká verze stránek   English version  Deutsch Version

 

 

Vážení a milí návštěvníci našich stránek

Klášter premonstrátů v Nové Říši na Moravě během svého trvání po osm století prožil pohnuté dějiny. Ať už v době husitské, kdy byl třikrát vypleněn a nakonec vypálen, nebo těžkou dobu reformace. A kdyby nebyl chudobný, nepřežil by dobu rušení klášterů císařem Josefem II. Od té doby zůstal z premonstrátských klášterů na Moravě jediný. Ale nejtěžší období jej potkalo ve 20. století. Tehdy byl dvakrát likvidován totalitními režimy s „konečnou platností.“

Klášter přesto žije, neboť plány a úmysly Boží jsou jiné než lidské. Klášter dnes není jen historickou budovou s památkami, ale je v něm život bratří vyprošujících Boží pokoj a požehnání zdejšímu kraji, naší vlasti i světu. Současně nabízíme prostory kláštera k ubytování, aby v nich děti z města našly o prázdninách osvěžení a dospělí načerpali duchovní sílu.

Nyní krátce nahlédněte do historie kláštera, který chce být prospěšný i lidem dnešní doby. Buďte srdečně vítáni.

Marian Rudolf Kosík, opat

© 2007 Lukáš a Vojtěch Krajíčkovi